Εκπτώσεις Νοεμβρίου 2014 στην Καλαμαριά

​Εκπτώσεις από Σάββατο 1 ως Δευτέρα 10 Νοεμβρίου στην αγορά της Καλαμαριάς

(ενημέρωση σχετικά με την λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή 2 Νοεμβρίου)

 agoraekptoseis

Ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμαριάς ενημερώνει εμπόρους και καταναλωτές ότι από Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014 έως και Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014 θα ισχύσει η εφαρμογή του θεσμού των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων “mid-season sales”.

Βάσει του νόμου, οι εμπορικές επιχειρήσεις δύνανται να λειτουργήσουν προαιρετικά τις τέσσερις (4) Κυριακές που αντιστοιχούν στην πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη των εκπτωτικών περιόδων. Κατόπιν τούτου, την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2014 (πρώτη Κυριακή της ενδιάμεσης φθινοπωρινής εκπτωτικής περιόδου) οι εμπορικές επιχειρήσεις δύνανται (προαιρετικά) να είναι ανοιχτές

Ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμαριάς, προτείνει το Ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων που θα είναι επιλέξουν να είναι ανοιχτά στην ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2014, να είναι από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα.

Σύμφωνα με το Νόμο 4177/2013, η πώληση εμπορευμάτων ή η παροχή Συνέχεια ανάγνωσης

ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Επιτρέπονται οι προσφορές συγκεκριµένων προϊόντων ή προϊόντων ορισµένης κατηγορίας, για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δέκα ( 10 ) συνεχόµενες ηµέρες, εφόσον αναγράφονται ευκρινώς η παλαιά και η νέα τιµή των προϊόντων σε εµφανή σηµεία του καταστήµατος και οπωσδήποτε στα σηµεία όπου εκτίθενται τα προσφερόµενα προϊόντα και να αναγράφεται μόνο τιμή χωρίς ποσοστό έκπτωσης .

2. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η προσφορά ειδών των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό ( 50% ) του συνόλου των ειδών που διαθέτει το κατάστηµα. Νέα προσφορά του ιδίου προϊόντος δεν επιτρέπεται πριν παρέλθουν εξήντα ( 60 ) ηµέρες από την προηγούµενη.

3. Ο υπεύθυνος κάθε εµπορικού καταστήµατος οφείλει να δηλώνει στον Εµπορικό Σύλλογο Καλαμαριάς τις προσφορές που προτίθεται να κάνει τουλάχιστον µία ηµέρα πριν από την έναρξή τους.

4. Στην σχετική δήλωση προς τον Εµπορικό Σύλλογο Καλαμαριάς αναφέρονται η χρονική διάρκεια της προσφοράς, τα προσφερόµενα προϊόντα και η ποσότητα.

5. Οι προσφορές δεν επιτρέπεται να είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς τα ποσοστά µείωσης των τιµών των προσφεροµένων προϊόντων ή ως προς την ποσότητα αυτών ή να ενέχουν κάθε µορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση ή να παραβιάζουν τις παραπάνω διατάξεις.

O Σύλλογος παρέχει σχετική ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ΄

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -Πρότυπο

Καταγγελίες μελών για αθέμιτο ανταγωνισμό

Αγαπητά μέλη,

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ενέργειες αθέμιτου ανταγωνισμού από συναδέλφους επαγγελματίες της Καλαμαριάς, όπως παράνομες πινακίδες εκπτώσεων (εκτός επίσημων εκπτωτικών περιόδων) ή άλλες παράνομες ενέργειες, παρακαλούμε να καταγγείλετε επώνυμα το περιστατικό στον σύλλογο. Ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμαριάς θα προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

  • Θα τηρήσει με απόλυτη εχεμύθεια την ανωνυμία του καταγγέλλοντος
  • Θα ελέγξει την ύπαρξη παρανομίας του περιστατικού
  • Θα κάνει τις ανάλογες συστάσεις στον παράτυπο επαγγελματία
  • Σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμμόρφωση, θα προβεί σε σχετική καταγγελία στην αρμόδια Διεύθυνση Εμπορίου.

Ο Σύλλογος  φροντίζει για την υγιή και ομαλή  λειτουργία της αγοράς της Καλαμαριάς και σε αυτή την προσπάθεια μπορείτε να βοηθήσετε επικοινωνώντας μαζί μας στο:

Τηλ: 6945000739, e-mail : empsylka@gmail.com