Ολοκλήρωση Σεμιναρίου “Επιχειρηματική Εκκίνηση”

semKEDKA“Από τη δημιουργία της Επιχειρηματικής Ιδέας στην ίδρυση της Νέας Επιχείρησης”.  Με επιτυχία υλοποιήθηκε, στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της ΚΕΔΚΑ, ο πρώτος κύκλος του σεμιναρίου που διοργάνωσε το Κέντρο Στήριξης & Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας του Δήμου Καλαμαριάς- “Επιχειρείν”, σε συνεργασία με το Εργαστήρι Οικονομικής Ανάλυσης & Πολιτικής του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ, μεταξύ 29/9 και 22/10/2014.

Οι εκπαιδευθέντες είχαν την ευκαιρία να αποσαφηνίσουν και να κατανοήσουν
   α. τις έννοιες της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, καθώς και της μεταξύ τους άρρηκτης σχέσης,
  β. τη διάκριση μεταξύ της καινοτόμου επιχειρηματικής ιδέας και της επιχειρηματικής ευκαιρίας, και,
  γ. την “κατά συρροή” λειτουργική διάσταση της επιχειρηματικότητας.
Τους δόθηκε η ευκαιρία να αναπτύξουν δεξιότητες
    - δημιουργίας καινοτόμου επιχειρηματικής ιδέας ή εντοπισμού της ευκαιρίας, και,
   - ίδρυσης και οργάνωσης της νέας επιχείρησης μέσα από δώδεκα, αναγκαία, στάδια εφαρμογής.
Επιπλέον, διαμόρφωσαν μια θετικότερη εικόνα για την επιχειρηματικότητα, καθώς και την προσδοκία σταδιοδρομίας τους, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε ως επιχειρηματίες δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.
Η υψηλή αξιολόγηση των 16, τελικά, που παρακολούθησαν με συνέπεια το σεμινάριο, αλλά και οι υποδείξεις τους για περαιτέρω βελτίωσή του, οδήγησαν τη διεύθυνση της ΚΕΔΚΑ -που κάλυψε το κόστος του σεμιναρίου- και τον Διευθυντή της κ. Χριστόδουλο Κουτσουλιάνο, στην απόφαση να επαναληφθεί και στη νέα χρονιά.
Την υλικοτεχνική υποστήριξη, από την πλευρά της ΚΕΔΚΑ, παρείχαν οι κ.κ. Γαλήνη Ιορδανίδου και Έλσα Σολομωνίδου, ενώ από το “Επιχειρείν”, ο κ. Ελευθεριάδης Αλέξανδρος. Την εκπαίδευση διενήργησε ο κ. Ηρακλής Ι. Γωνιάδης, επιχειρηματίας, διδάκτορας στην Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία, συνεργάτης του Εργαστηρίου Οικονομικής Ανάλυσης & Πολιτικής του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ και σύμβουλος διοίκησης του “Επιχειρείν”.
Στην παρακάτω διεύθυνση μπορεί κανείς να δει την αξιολόγηση του σεμιναρίου από αυτούς που το παρακολούθησαν στο σύνολό του:
https://docs.google.com/forms/d/1Sa6CkIAhdp77g5uIvU4n0avv3BFbyXtxIwRKU1yeJeI/viewanalytics
Στις 10/11/14, ημέρα Δευτέρα και ώρα 5.30μμ, θα παρουσιαστούν οι επιχειρηματικές προτάσεις από τρεις ομάδες εκπαιδευομένων, στο πλαίσιο της καλύτερης εμπέδωσης των όσων έχουν διδαχθεί κατά την κανονική διεκπεραίωση του σεμιναρίου.

Εκπτώσεις Νοεμβρίου 2014 στην Καλαμαριά

​Εκπτώσεις από Σάββατο 1 ως Δευτέρα 10 Νοεμβρίου στην αγορά της Καλαμαριάς

(ενημέρωση σχετικά με την λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή 2 Νοεμβρίου)

 agoraekptoseis

Ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμαριάς ενημερώνει εμπόρους και καταναλωτές ότι από Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014 έως και Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014 θα ισχύσει η εφαρμογή του θεσμού των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων “mid-season sales”.

Βάσει του νόμου, οι εμπορικές επιχειρήσεις δύνανται να λειτουργήσουν προαιρετικά τις τέσσερις (4) Κυριακές που αντιστοιχούν στην πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη των εκπτωτικών περιόδων. Κατόπιν τούτου, την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2014 (πρώτη Κυριακή της ενδιάμεσης φθινοπωρινής εκπτωτικής περιόδου) οι εμπορικές επιχειρήσεις δύνανται (προαιρετικά) να είναι ανοιχτές

Ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμαριάς, προτείνει το Ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων που θα είναι επιλέξουν να είναι ανοιχτά στην ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2014, να είναι από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα.

Σύμφωνα με το Νόμο 4177/2013, η πώληση εμπορευμάτων ή η παροχή Συνέχεια ανάγνωσης

ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Επιτρέπονται οι προσφορές συγκεκριµένων προϊόντων ή προϊόντων ορισµένης κατηγορίας, για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δέκα ( 10 ) συνεχόµενες ηµέρες, εφόσον αναγράφονται ευκρινώς η παλαιά και η νέα τιµή των προϊόντων σε εµφανή σηµεία του καταστήµατος και οπωσδήποτε στα σηµεία όπου εκτίθενται τα προσφερόµενα προϊόντα και να αναγράφεται μόνο τιμή χωρίς ποσοστό έκπτωσης .

2. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η προσφορά ειδών των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό ( 50% ) του συνόλου των ειδών που διαθέτει το κατάστηµα. Νέα προσφορά του ιδίου προϊόντος δεν επιτρέπεται πριν παρέλθουν εξήντα ( 60 ) ηµέρες από την προηγούµενη.

3. Ο υπεύθυνος κάθε εµπορικού καταστήµατος οφείλει να δηλώνει στον Εµπορικό Σύλλογο Καλαμαριάς τις προσφορές που προτίθεται να κάνει τουλάχιστον µία ηµέρα πριν από την έναρξή τους.

4. Στην σχετική δήλωση προς τον Εµπορικό Σύλλογο Καλαμαριάς αναφέρονται η χρονική διάρκεια της προσφοράς, τα προσφερόµενα προϊόντα και η ποσότητα.

5. Οι προσφορές δεν επιτρέπεται να είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς τα ποσοστά µείωσης των τιµών των προσφεροµένων προϊόντων ή ως προς την ποσότητα αυτών ή να ενέχουν κάθε µορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση ή να παραβιάζουν τις παραπάνω διατάξεις.

O Σύλλογος παρέχει σχετική ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ΄

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -Πρότυπο