Μήνυμα προέδρου για εκλογές συλλόγου

                                                         

Καλαμαριά 20 Σεπτεμβρίου 2016         

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 την 13η Οκτωβρίου έχουμε στον Σύλλογο εκλογές για την ανάδειξη νέας Διοίκησης.

        Η συμμετοχή της πλειοψηφίας των συναδέλφων στα κοινά είναι απλά ΜΗΔΕΝΙΚΗ! Με εξαίρεση την προηγούμενη Γενική Συνέλευση και την κινητοποίηση της 4ης Φεβρουαρίου, η εικόνα που έχουμε σαν οργανωμένοι επαγγελματίες είναι απογοητευτική. Πλήρης αδιαφορία, ή στην καλύτερη περίπτωση εικόνα καφενείου με γκρίνιες και παράπονα ο ένας στον άλλο.

        Αν θεωρείτε ότι μπορεί ο καθένας μόνος του να αντιμετωπίσει τα τρέχοντα προβλήματα,

        Αν θεωρείτε περιττή την ύπαρξη ενος Συλλόγου που θα σας εκπροσωπεί απέναντι στο Κράτος,

        Αν νομίζετε ότι τα προβλήματά μας θα λυθούν από την Κυβέρνηση ή τον Δήμο ή την Περιφέρεια, χωρίς εμείς να κάνουμε κάτι,

        Αν τέλος πιστεύετε ότι ο υπάρχων Σύλλογος, με 20-25 ενεργά μέλη και 3-4 να προσπαθούν να κάνουν κάτι, είναι ένας Σύλλογος που θα τον υπολογίζει και θα τον ακούει η Πολιτεία,

         ΤΟΤΕ ΜΗΝ ΕΡΘΕΤΕ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ

         Αν πάλι πιστεύετε ότι οι πολλοί μπορούν να καταφέρουν πράγματα που ο καθένας μόνος του ΔΕΝ μπορεί, έχουμε μια ευκαιρία να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα.

         Ελάτε να πείτε την γνώμη σας ή την πρότασή σας.

       Ελάτε να στελεχώσετε ένα Σύλλογο που θα έχει λόγο και αιτία ύπαρξης και θα παράγει έργο.

        Ελάτε να κάνετε καλύτερα αυτό που δεν μπορέσαμε να κάνουμε εμείς.

        Ελάτε να δοκιμάσουμε την δύναμή μας ενωμένοι.

        Ελάτε να ψηφίσετε και να ψηφιστείτε.

         Με την ελπίδα ότι θα δείξει ο καθένας μας την θετική και εποικοδομητική πλευρά του, περιμένω να διαψεύσουμε αυτούς που μας θεωρούν ανοργάνωτα και άβουλα πρόβατα.

 Ο απερχόμενος Πρόεδρος

    Δημήτρης Μηλιάδης

Εκλογες_2016_μηνυμα_Προέδρου.jpg

Δωρεάν Επιδοτούμενα (με 160€) σεμινάρια επιμόρφωσης προσωπικού.Δηλώστε συμμετοχή μέσω του συλλόγου

%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%ce%bf%cf%84%ce%bf%cf%8d%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b1-%cf%83%ce%b5%ce%bc%ce%b9%ce%bd%ce%ac%cf%81%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%cf%83%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%bc%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%ac%cf%82

Ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμαριάς «ΕΡΜΗΣ» αξιοποιώντας τη νέα προκήρυξη του ΟΑΕΔ για το Πρόγραμμα Κατάρτισης ΛΑΕΚ 1- 25 για εργαζομένους σε μικρές επιχειρήσεις έτους 2016, προτίθεται να υποβάλλει αίτηση στον ΟΑΕΔ για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης.

Τα θεματικά αντικείμενα των προγραμμάτων κατάρτισης είναι:

  1. Ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων – Διαχείριση εργασιακού άγχους

      2. Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών  εστίασης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων – μελών του Εμπορικού Συλλόγου οι οποίοι απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας – ΙΚΑ.

Το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης διαρκεί 32 ώρες και οι καταρτιζόμενοι αποζημιώνονται με το ποσό των 5 €/ ώρα παρακολούθησης έκαστος, με συνολικό ποσό επιδότησης 160,00€. Ο κάθε εργαζόμενος μπορεί να συμμετέχει σε 1 μόνο πρόγραμμα κατάρτισης αυτής της εγκυκλίου. Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν σε κεντρικό σημείο του Δήμου Καλαμαριάς, Δευτερά και Τετάρτη απόγευμα, με πιθανή ημερομηνία διεξαγωγής έως το Μάρτιο του 2017.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος είναι υποχρεωτική η παρουσία των καταρτιζομένων, καθώς τηρείται παρουσιολόγιο, το οποίο υποβάλλεται καθημερινά ηλεκτρονικά στα πρώτα 20 λεπτά του μαθήματος. Για το λόγο αυτό, οι καταρτιζόμενοι πρέπει να προσέρχονται εγκαίρως.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τις επιχειρήσεις των οποίων οι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης:

Στο πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρήσεις που πληρούν τα κάτωθι:

  • Η επιχείρηση μαζί με τα υποκαταστήματά της απασχολεί 1 μέχρι 25 άτομα.
  • Η επιχείρηση καταβάλει τις εργοδοτικές εισφορέςγια όλους τους εργαζόμενους για το έτος 2016.
  • Η επιχείρηση δεν υλοποίησε και ούτε θα υλοποιήσειμόνη της πρόγραμμα κατάρτισης με χρήση των πόρων του ΛΑΕΚ για το έτος 2016.

Για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα, πρέπει να προσκομίσετε:

  1.    Δήλωση Συμμετοχής εργαζόμενου που συμπληρώνεται από τους εργαζομένους των επιχειρήσεων- μελών που θα παρακολουθήσουν κάθε πρόγραμμα.
  2. Υπεύθυνη Δήλωση επιχείρησης του Ν. 1599/86 που συμπληρώνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, υπογράφεται και       σφραγίζεται.
  3. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας των εργαζομένων που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα.
  4. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης στο οποίο το όνομα τους να είναι ένας από του δικαιούχους και να είναι      ευκρινής ο αριθμός IBAN.
  5. Αντίγραφο νόμιμου παραστατικού της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για τη διασταύρωση του Α.Φ.Μ. του καταρτιζόμενου.
  6. Αντίγραφο σελίδας βιβλιαρίου υγείας για την ορθότητα τουΑΜΚΑ και του ΑΜΑ.

 Οι παραπάνω Δηλώσεις θα πρέπει να αποσταλούν στο e-mail empsylka@gmail.com μέχρι τη Δευτέρα 3/10/2016. και μπορείτε να τις βρείτε στα συνημμένα αρχεία. 

Πληροφορίες: Εμπορικός Σύλλογος Καλαμαριάς – τηλ.: 2310452617 –  6945000739

Ο Πρόεδρος

Μηλιάδης Δημήτρη

Εκτυπώστε την Δήλωση Συμμετοχής εργαζόμενου στον παρακάτω σύνδεσμο: %ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%b6%cf%8c%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%85

Εκτυπώστε την Υπεύθυνη Δήλωση επιχείρησης στον παρακάτω σύνδεσμο: %cf%85%cf%80%ce%b5%cf%8d%ce%b8%cf%85%ce%bd%ce%b7-%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%af%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82